Energetisch Werk

Energie

Wij mensen, maar ook dieren, planten en rotsen, zijn opgebouwd uit moleculen, die vormen het (cel)weefsel. Naast deze stoffelijke materie hebben we ook een energetisch lichaam. Dit is ‘fijner’ van stof en voor de meeste mensen niet zichtbaar. In de acupunctuur wordt bijvoorbeeld gewerkt met de energiebanen die, naast de bloedbaan en lymfesysteem, in ons lichaam liggen. Die energiebanen vormen een deel van ons energetisch lichaam. De andere delen daarvan zijn de aura en de chakra’s.

Aura

De aura is een energieveld waarmee elk mens en ieder levend wezen omgeven is. Het is een subtiel trillend krachtveld dat onze innerlijk gesteldheid weergeeft. De aura bestaat uit meerdere lagen van lichtere energie. Een gezonde aura heeft de vorm van een ei dat tot ongeveer een meter om ons heen is. De krachten in dit energieveld hebben hun eigen diverse kleuren die iets vertellen over iemands welzijn van dat moment. De aura is constant in beweging en kleuren wisselen elkaar af afhankelijk van hoe iemand zich voelt.

De aura is door de meeste mensen niet waar te nemen met de ogen. Echter, veel mensen kennen wél het gevoel van een soort wolk die voelbaar om iemand heen hangt, de sfeer die iemand bij zich draagt. Je voelt dan het energetisch lichaam van die persoon: de aura.

Chakra’s

In ons energetisch lichaam zijn ook chakra’s aanwezig.

De zeven hoofdchakra’s hebben doorgaans hun plaats in het fysieke lichaam in die gebieden waar de belangrijkste zenuwknooppunten voorkomen: 5 op de ruggengraat en 2 in het hoofd. Van hieruit verdelen de chakra’s hun energie.

Ze zien eruit als een soort energetische trechters die als een wiel draaien (chakra betekent wiel in het Sanskriet). Via deze centra absorberen wij energie uit de kosmos en gebruiken dit voor al onze fysieke, emotionele, mentale en spirituele processen.

Elke chakra bestaat uit twee delen. Aan de voorkant van het lichaam draait ‘een wiel’ en aan de achterkant draait zijn tegenhanger. Samen vormen zij één chakra. Het is belangrijk dat de voor- en achterkant van een chakra met elkaar in balans zijn, op die manier voorzien zij het lichaam het beste van energie.

De stuitchakra en de kruinchakra – de laagste en de hoogste chakra in het lichaam – zijn de enige energiecentra die uit een enkele trechter bestaan. Deze wijzen naar beneden (stuit) respectievelijk naar boven (kruin). Alle andere chakra’s staan dwars op het lichaam.

Heling

Blokkades in het energiestelsel zijn een teken van disbalans. Wanneer deze lang bestaan kunnen er klachten ontstaan door het stagneren van de energietoevoer. Aangezien de auralagen en chakra’s verbonden, één zijn,  zijn met je gehele lichaam en geest, kunnen ook geestelijke problemen blokkades vormen.

Met gebruik van kosmische energie is het mogelijk om ons energetisch systeem te helen. Door middel van magnetiseren wordt een (zelf)genezend proces op gang gebracht dat dus ook het psychisch en lichamelijk functioneren verbetert.

Hoe werkt een magnetische behandeling?

De  behandeling wordt  gedaan op een behandeltafel, waarbij u zich alleen hoeft te ontdoen van de schoenen. Ik stel mij open voor de kosmische energie, waarna de energie via mijn kruin binnenkomt en vervolgens door mijn handen gaat stromen. Ik beweeg mijn handen meestal een stukje van uw lichaam af, in uw energieveld. Soms leg ik mijn handen op uw fysieke lichaam, dat is in de regel beperkt tot benen, armen, en (voor)hoofd.

Bijna alle mensen betitelen een behandeling als prettig. Ze voelen de warmte, kou, wind of een lichte tinteling. Sommige mensen voelen niets maar ervaren wel de uitwerking. Energetische behandeling kan een op zichzelf staande behandeling zijn. De sessies duren ongeveer een uur.

Wanneer u voor de eerste keer komt zit er een kort intakegesprek bij. Daarnaast maakt de energetische behandeling vaak deel uit van een psychologische behandeling of coachingstraject. Het ondersteunt dan de ontwikkeling die iemand doormaakt.

“Magnetiseren is holistisch. Niet alléén de ‘zieke’ plek wordt behandeld, maar de totale mens.”