Cognitieve Gedragstherapie

Wat is cognitieve gedragstherapie?

Cognitieve gedragstherapie (CGt) is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. In cognitieve gedragstherapie worden het gedrag en de gedachten die problemen in stand houden, besproken en behandeld.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat CGt effectief is bij veel psychische problemen,  zoals angsten,  depressie,  verslavingen, eetstoornissen en meer.

Gedragstherapie

Gedragstherapie  richt zich vooral op het veranderen van uw gedrag. Hoe u handelt bepaalt namelijk voor een groot deel hoe u zich voelt. Als u geneigd bent om uit angst bepaalde situaties uit de weg te gaan, dan zal de spanning eerder verergeren dan verminderen.

We brengen samen eerst het problematische gedrag en de omstandigheden waarin die voorkomen in kaart. Vervolgens help ik om op een andere, betere,  manier te reageren op die omstandigheden. Samen bedenken we oefeningen om nieuw gedrag aan te leren.

Cognitieve therapie

Cognitieve therapie gaat over uw manier van denken en de emoties daarbij. Wie belangrijke zaken en gebeurtenissen in zijn leven steeds vanuit een negatief standpunt bekijkt, wordt eerder angstig, somber of geïrriteerd. In cognitieve therapie onderzoeken we samen of die manier van denken wel helemaal klopt. Hebt u de neiging alles van de sombere kant te bekijken, dan zoeken we samen uit welke manier van denken passender en positiever is. Ook  hierbij maken we gebruik van oefeningen.

Goede combinatie

Cognitieve gedragstherapie behandelt dus uw gedrag en uw manier van denken. Door anders te reageren veranderen gevoel en gedachten. Door anders te denken veranderen gevoel en gedrag. Bij cognitieve gedragstherapie sluit ik zo direct en zo concreet mogelijk aan bij de problemen die u ervaart.  In de therapiesessies gaan we actief aan de slag. Daarnaast  spreken we huiswerkopdrachten af om in uw dagelijks leven aan de doelen te werken.