RAPP

Ieder persoon is uniek en heeft eigen kwaliteiten en vaardigheden. Met de R.A.P.P. is het mogelijk de onbewuste aansturende archetypische energieën, ofwel energetisch/psychische krachten, concreet in beeld te brengen. De basis van het R.A.P.P® wordt gevormd door het Cosmologisch Organisatie Model C.O.M. ®, dat ontwikkeld is door Dr. Harry A.J. Rump MEd. Het is gebaseerd op veertig jaar empirisch onderzoek met een groep van 3500 personen en meer dan veertigduizend sessies. Bij R.A.P.P® is het C.O.M.® vertaald in een bord met acht beeldkaarten en 24 tekstkaarten.

R.A.P.P. ® is een diagnostisch instrument dat gebruikt kan worden om zicht te krijgen op de “binnenkant” van de eigen kwaliteiten en drijfveren. Het “meet” zowel de materiële als immateriële realiteit. Het geeft zicht op de individuele energetische processen, zoals de onbewuste aansturing en weerkerende patronen.

 • Elk individu heeft eigen kwaliteiten die ontwikkeld en ingezet kunnen worden.
 • Inzicht en ontwikkeling zorgen voor meer creativiteit, betrokkenheid en plezier.
 • Ontwikkeling van kwaliteiten geeft mogelijkheden voor persoonlijke groei.

Door het gebruik van het R.A.P.P.® persoonlijkheidsprofiel wordt duidelijk op welke wijze bepaald gedrag of problematiek ontstaat.

Het R.A.P.P..® persoonlijkheidsprofiel geeft zicht op:

 • de persoonlijke essentiële kwaliteiten
 • persoonlijkheid en ik-sterkte
 • onbewuste verstorende aansturingen
 • projecties en overdracht
 • perceptie van waaruit gehandeld wordt
 • de werkelijke vaardigheden
 • schaduwwerking en aangepast/gewenst gedrag
 • sterkte- en zwaktepunten
 • de eventueel benodigde therapeutische interventies
 • de acties die nodig zijn als bouwstenen voor het persoonlijke ontwikkelproces.

Waarin is het R.A.P.P.® uniek

 • Het is een instrument dat in het persoonlijke profiel twee “werelden” van een persoon in beeld brengt.
 • Omdat er gewerkt wordt met beeld-en tekstkaarten komen de krachtpatronen van de belevingswereld en de gedragspatronen van de cognitieve ervaringswereld in beeld.
 • De beeldkaarten brengen de krachtsverhoudingen en de onderlinge relaties binnen de belevingswereld in beeld. Zo krijgt u bijvoorbeeld zicht op hoe de mannelijke en vrouwelijke energieën binnen de psyche werkzaam zijn.
 • De competentiekaarten (waarin cliënt zichzelf het meest herkend) vertellen iets over de manier waarop cliënt zichzelf en zijn omgeving heeft leren hanteren, uitgaand van de krachtpatronen van de belevingswereld.
 • Hierdoor ontstaat in een overzicht een helder beeld van de samenhang tussen de belevingswereld met de innerlijke krachten en de uiterlijke ervaringswereld met de gedragspatronen.

Hoe wordt het ingezet

Ik laat u eerst een keuze maken uit de beeldkaarten en daarna een keuze uit de competentiekaarten (tekstkaarten). Vervolgens worden de gekozen kaarten in het gestandaardiseerde model samengevoegd, zodat een compleet overzicht ontstaat van het persoonlijkheidsprofiel. Via het internet heb ik een eigen domein om rapporten te genereren en op te slaan. Ik voer de gegevens in via een persoonlijke code op internet, waarna ik een uitgebreide rapportage ontvang. Deze rapportage wordt uw eigendom, nadat we uw persoonlijkheidsprofiel hebben doorgesproken. De totale rapportage bestaat uit ongeveer 15 bladzijden.

In welke situaties kan het R.A.P.P.® ingezet worden?

R.A.P.P.® Persoonlijkheidsprofiel is bruikbaar voor diagnostiek, therapie en coaching.